Objectius per l'any 2014

 

Objectius del Pla

1- Crear un sentiment de comunitat entre els associats, que pugui generar la confiança per assolir reptes com a grup, impossibles d'assolir de forma individual.

2- Millorar la projecció externa de Sant Hilari Sacalm a la Comarca.

   a. Transmetre una imatge d'unitat i servei integral al client.

   b. Disposar d'un pla de màrqueting col·lectiu.

3- Potenciar el joc de la compra.

 

Estructura i gestió

La Junta és l'organ de govern de l'Associació i està constituïda per 7 membres amb reunions mensuals. Les seves funcions són:

a) Representació institucional.

b) Aprovació i execució de les actuacions.

c) Assessorament en la gestió de les actuacions previstes en el pla.

d) Redacció de la memòria i justificació del pla de dinamització.

e) Representació en l'àmbit tècnic, com ara el Consell Comercal de la Selva, la Federació de Comerç i la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya.

f) Àrea de gestió econòmica i administrativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Goto Top